Linkfinance

Wij zijn een samenwerkingsverband van professionals die terug kunnen kijken op een brede ervaring opgedaan in tal van functies binnen zowel de profit- als non profitsector. Enerzijds op het gebied van Financiën en anderzijds op het gebied van bedrijfsvoering.

www.linkfinance.nl