Interreg Deutschland-Nederland

Wij ondersteunen de innovatieve, groene, sociale en burgergerichte verdere ontwikkeling van de Duits-Nederlandse grensregio. Voor de financiering van grensoverschrijdende projecten in de subsidieperiode 2021-2027 is ruim 465 miljoen euro beschikbaar.
Heeft u ideeën voor projecten? Wij kunnen u financieel ondersteunen en adviseren.